Anasayfa » Genel » Teminatın İadesi Dilekçesi (Takibin Kesinleşmesi Nedeniyle)

Teminatın İadesi Dilekçesi (Takibin Kesinleşmesi Nedeniyle)

99. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
SAYIN YARGIÇLIĞINA
İSTANBUL
DOSYA ESAS NO : 2099/99999 D.İŞ.
                               Sayın Mahkemenizden 2099/99999 D.İş. numarası ile kayıtlı ihtiyati haciz kararı , İstanbul 99.İcra Müdürlüğü’nün 2098/9999 Es. sayılı dosyası ile işleme konulmuştur. Borçlulardan (Borçlu adı ve soyadı yazılacak) hakkında takip kesinleşmiştir.
                                Bu sebeple teminatımızın tarafımıza iadesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. 01/01/2099
                                                                                                                                                                                                                                       Alacaklı Vekili
                                                                                                                                                                                                                     Av. ……………………………………

99. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
SAYIN YARGIÇLIĞINA
İSTANBUL
                     Sayın Mahkemenizden 2099/99999 D.İş. numarasıyla kayıtlı ihtiyati haciz kararı, İstanbul 99.İcra Müdürlüğü’nün 2098/9999 Es. sayılı dosyası ile işleme konulmuştur. Borçlulardan (Borçlu adı ve soyadı yazılacak) hakkında takip kesinleşmiştir.
                     Bilgilerinize saygı ile arz olunur.
                                                                                                                                                                                                                                                                         İstanbul.İcra Müdürü

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates