Anasayfa » Genel » Teminatın İadesi Dilekçesi (Borçlunun Muvafakatı Nedeniyle)

Teminatın İadesi Dilekçesi (Borçlunun Muvafakatı Nedeniyle)

99. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
SAYIN YARGIÇLIĞINA
İSTANBUL
DOSYA ESAS NO : 2099/99999 D.İŞ.
                               Sayın Mahkemenizden 2099/99999 D.İş. numarası ile kayıtlı ihtiyati haciz kararı , İstanbul 99.İcra Müdürlüğü’nün 2098/9999 Es. sayılı dosyası ile işleme konulmuştur. Borçlulardan (Borçlu adı ve soyadı yazılacak) tarafından  teminatın iadesine muvafakat edilmiştir.

                               Bu sebeple teminatımızın tarafımıza iadesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. 01/01/2099
                                                                                                                                                                                                                                       Alacaklı Vekili
                                                                                                                                                                                                                     Av. ……………………………………

99. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
SAYIN YARGIÇLIĞINA
İSTANBUL
                     Sayın Mahkemenizden 2099/99999 D.İş. numarasıyla kayıtlı ihtiyati haciz kararı, İstanbul 99.İcra Müdürlüğü’nün 2098/9999 Es. sayılı dosyası ile işleme konulmuştur.  Borçlulardan (Borçlu adı ve soyadı yazılacak) tarafından  teminatın iadesine muvafakat edilmiştir.
                     Bilgilerinize saygı ile arz olunur.
                                                                                                                                                                                                                                                                         İstanbul.99İcra Müdürü

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates