Anasayfa » Genel » İstihkak İddiası Dilekçesi

İstihkak İddiası Dilekçesi

İSTANBUL 99. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE ;

DOSYA NO : 2099/9999 Esas.
İSTİHKAK İDDİASINDA BULUNAN
HACZE İTİRAZ EDEN
(Üçünü Şahıs) : AD SOYAD VEYA ÜNVAN
KARŞI TARAF (Alacaklı) : AD SOYAD VEYA ÜNVAN
VEKİLİ :
BORÇLU : AD SOYAD VEYA ÜNVAN
KONU : Yukarıda tarafları ve numarası yazılı icra dosyası ile yetkilisi bulunduğum şirkete / şahsıma ait olan mahcuz malların haczine ilişkin itirazlarımız ve istihkak beyanımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1- Yukarıda tarafları ve numarası yazılı icra dosyası ile alacaklı / alacaklı vekili tarafından borçlunun borcundan dolayı yetkilisi olduğum şirkete / şahsıma ait işyerine gelinmiş …/…/….. tarihinde yetkilisi olduğum şirket / şahsıma ait işyeri adresinde haciz işlemi gerçekleştirilmiştir.
2- Haciz işlemi esnasında mülkiyeti yetkilisi olduğum şirkete / şahsıma ait olan ve tarafımızca faturaları sunulan menkul mallar borçluya ait olduğu iddia edilerek haczedilip yediemin olarak şirket yetkilisi olarak şahsıma bırakılmıştır.
3- Haciz esnasında haczedilen menkullere ait bütün faturalar ve işyerine ait vergi levhası ibraz edilmiş ve birer suretleri de dosya içerisine ibraz edilmiştir. Haczedilen menkullerin borçlu ile herhangi bir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır.Mahcuzların tamamının yetkilisi olduğum şirkete / şahsıma ait olduğu ibraz etmiş olduğumuz faturalarla sabittir.
4- Şahsıma / yetkilisi olduğum şirkete ait olduğu sabit olan menkuller kötüniyetli olarak haczedilmiştir. Açıklamış olduğumuz tüm bu nedenlere bağlı olarak istihkak iddiasında bulunma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle ;

İcra takibi neticesinde haczedilen menkullere ilişkin yapılan hacze itiraz eder haczedilen mahcuzların yetkilisi olduğum şirkete / şahsıma ait olduğuna dair istihkak iddiamızı bildirir gereğinin yapılmasını arz ederim.11/10/2005
İSTİHKAK İDDİASINDA BULUNAN
ÜÇÜNCÜ ŞAHIS
AD VE SOYAD
İMZA

EKİ: …. adet dosyaya ibraz edilmiş fatura,vergi levhası sureti,
İmza sirküleri, ticaret odası sicil kayıt belgesi

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates