Anasayfa » 2018 » Ocak (sayfa 3)

Aylık Arşiv: Ocak 2018

Yapı ne demek

(imar hukukunda) karada ve suda, sürekli veya geçici, resmî veya özel yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve hareketli tesisler Devamını Oku »

Şah Fırat Operasyonuyla Türkiye Haklıyken Haksız Duruma Düşebilir

sah-firat-operasyonuyla-turkiye-hakliyken-haksiz-duruma-dusebilir

Şah Fırat operasyonu ile Süleyman Şah Türbesi’nin boşaltılmasının ve yerinin değiştirilmesinin uluslararası hukuk ve politika açısından değerlendirmesini Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk kürsüsünde öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Karlı’ya sorduk. Şah Fırat Operasyonu’na hukuki açıdan baktığınızda ne görüyorsunuz? Hukuki ve politik açıdan hiç de iyi hazırlanmış bir operasyon görüntüsü vermediğini söyleyebilirim. Neden? Birçok neden sayılabilir ama en basit ... Devamını Oku »

Hukuk Fakültelerinin Önemi ve YÖK’ün Yeni Uygulamaları

hukuk-fakultelerinin-onemi-ve-yokun-yeni-uygulamalari

Anayasa’mıza göre Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk devleti olmanın gereklerini de yine Türkiye Cumhuriyeti devleti yerine getirmek mecburiyetindedir. Yine hem Anayasa’mızda ve birçok kanunlarda hukuk devletinin tesisi için maddeler bulunmaktadır. Hukuk devleti; adalet anlayışının pekiştiği bir ortamda vatandaşlarımızın adil bir şeklide yargı organları huzurunda hak aramaları demektir. Devlet hem adil yargılanma sürecinin güvencesi hem de bunun makul sürede gerçekleşmesi ... Devamını Oku »

İcra Hukukunda Tebligat Hakkında Makale

İCRA HUKUKUNDA TEBLİGAT (İİK. mad. 21, 57) İcra ve iflas işlerinde tebligat konusu, hem İİK. mad. 21’de ve hem de İİK. mad. 57’de düzenlenmiştir. Her iki maddede de; “icraya ait tebliğlerde, Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanacağı” belirtilmiştir. Tebligat “hukuki bir işlemin, ilgili kimsenin (muhatabın) bilgisine sunulması için, yet-kili makamın, yasa ve yöntemine (usulüne) uygun biçimde yazı ile veya ilanla yaptığı bildirim ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates